شرکت مهندسین مشاور سیستم های مدیریتی راژمان

  • 1
  • 2
  • 3

مديريت استراتژيك

فرايند مديريت استراتژيك در برگيرنده سه مرحله است:
  • تدوين استراتژي‌ها
  • اجراي استراتژي‌ها
  • ارزيابي استراتژي‌ها
ادامه مطلب

اتاق تمیز

به محیطی اتاق تمیز گویند که از آلودگی آن با ذرات بی جان مثل گردوغبار وذرات زنده مثل باکتریها که از طریق انسانها وارد محیط می شوند جلوگیری به عمل آورد.

 

ادامه مطلب

شرایط دریافت جایزه ملی بهره وری چگونه است؟

اجرای جایزه ملّی بهره‌وری و تعالی سازمانی از سال 1382، این امكان را فراهم كرده‌است كه بسیاری از سازمان‌های ایرانی

6 سیگما و فواید آن

شش سيگما يك متدولوژی كمي و جامع بهبود اثربخش سازمان است كه در درون خود از ساختار برنامه و ابزارهاي توانمند مديريت كيفيت برخوردار مي‌باشد.هر گاه سازماني به سطح شش سيگما برسد...

ادامه مطلب

اتاق تمیز (Clean room)

شرکت مهندسین مشاور سیستم های مدیریتی راژمانبه محیطی اتاق تمیز گویند که از آلودگی آن با ذرات بی جان مثل گردوغبار وذرات زنده مثل باکتریها که از طریق انسانها وارد محیط می شوند جلوگیری به عمل آورد و همچنین میزان این آلایندههای زیست محیطی را در اتاق یا محوطه مورد نظر کنترل میکند.

اتاق تمیز محیطی است که برای تولید مواد نیمه رسانا مانند ژرمانیم ،تولید تجهیزات پزشکی و دارویی و یا برای آزمایشگاههای دقیق و تولیدات با دقت بالا مثل صنایع الکترونیک و تولیدIC و همچنین صنایع غذایی و تمام محیط های تولیدی و آزمایشگاههایی که باید فاقد هرگونه آلودگی باشند کاربرد دارد.

در حال حاضر طراحی اتاق تمیز به دو صورت سنتی و جریان آرام صورت میگیرد.

طبقه بندی اتاق تمیز به دو صورت تقسیم بندی می شود:

  1. بر اساس تعداد ذرات که بیشتر مناسب اتاق تمیز صنعتی است.
  2. بر اساس کاربردی و نوع محصولاثت تولیدی در اتاق تمیز