شرکت مهندسین مشاور سیستم های مدیریتی راژمان

 • 1
 • 2
 • 3

مديريت استراتژيك

فرايند مديريت استراتژيك در برگيرنده سه مرحله است:
 • تدوين استراتژي‌ها
 • اجراي استراتژي‌ها
 • ارزيابي استراتژي‌ها
ادامه مطلب

اتاق تمیز

به محیطی اتاق تمیز گویند که از آلودگی آن با ذرات بی جان مثل گردوغبار وذرات زنده مثل باکتریها که از طریق انسانها وارد محیط می شوند جلوگیری به عمل آورد.

 

ادامه مطلب

شرایط دریافت جایزه ملی بهره وری چگونه است؟

اجرای جایزه ملّی بهره‌وری و تعالی سازمانی از سال 1382، این امكان را فراهم كرده‌است كه بسیاری از سازمان‌های ایرانی

6 سیگما و فواید آن

شش سيگما يك متدولوژی كمي و جامع بهبود اثربخش سازمان است كه در درون خود از ساختار برنامه و ابزارهاي توانمند مديريت كيفيت برخوردار مي‌باشد.هر گاه سازماني به سطح شش سيگما برسد...

ادامه مطلب

مشکلاتی که ما حل می کنیم
 •  ما نیاز داریم وظایف و مسئولیت ها در سازمان ما شفاف گردد.
 • ما نیاز داریم بی نظمی در سازمان ما کاهش یابد و سازمان یافته گردیم.
 • ما نیاز داریم یک سیستم مستند و مدون در سازمانمان به وجود آوریم.
 • ما نیاز داریم روش جهت برنامه ریزی تولید داشته باشیم.
 • ما نیاز داریم ارتباطات داخلی بین واحد ها و گردش اطلاعات مناسبی ایجاد شود.
 • ما نیاز داریم جریان اطلاعات در سازمان ما به درستی ایجاد شود.
 • ما نیاز داریم میزان رضایت مشتریانمان افزایش گردد.
 • ما نیاز داریم سیستمی برای برقراری ارتباط مشتریان با سازمان، و بازخورد نظرات آنها داشته باشیم.
 • ما نیاز داریم از سیستم کنترل کیفیت آماری در واحد کنترل کیفیت استفاده نماییم.
 • ما نیاز داریم هزینه های کیفیت را تعیین و کنترل نماییم.
 • ما نیاز داریم اهداف کلان و برنامه رسیدن به اهداف داشته باشیم.
 • ما نیاز داریم خطرات کار و احتمال وقوع حوادث در سازمانمان کاهش یابد.
 • ما نیاز داریم میزان آلاینده های زیست محیطی را کاهش دهیم.
 • ما نیاز داریم هزینه های انرژی در سازمان را کاهش دهیم.
 • ما نیاز داریم معیاری برای کنترل و اندازه گیری عملکرد واحدها در سازمان به وجود آوریم.
 • ما نیاز داریم اعتماد بیشتری برای مشتریانمان  به وجود آوریم.
 • ما نیاز داریم سیستمی جهت ارتقا سطح بهداشت در سازمان به وجود آوریم.
 • ما نیاز داریم خطرات و آلودگی ها را در سازمان شناسایی نماییم و کاهش دهیم.