درباره ایزو / تی اس 16949

ایزو / تی اس 16949 استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت است که مخصوص سازمان های فعال در صنعت خودروسازی تهیه شده. این استاندارد برای شرکت های تولید و توزیع کننده قطعات، مونتاژکار، فرآوری مواد، و سایر خدمات و محصولات مرتبط با این حوزه است.

ایزو / تی اس 16949 درواقع جزای ایزو 9001 را به همراه الزامات مخصوص صنعت خودروسازی در بر دارد. حدود 1039 الزامات خاص و جداگانه در استاندارد ایزو / تی اس 16949 وجود دارد.

از آنجاکه «تحقق نیاز مشتری» یکی از چندین تعاریف کیفیت است، ایزو / تی اس 16949 را اغلب یک «سیستم کیفیت» یا یک سیستم «مدیریت کیفیت» می نامند. اما قوانین، که «الزامات» نامیده می شوند، از موضوع «کیفیت» آن گونه که درک عمومی است فراتر می روند. الزامات دقیقا در چهار گروه دسته بندی می شوند:

 • الزاماتی که تضمین می کنند خروجی سازمان (چه محصول، خدمات، یا هر دو) مطابق انتظار مشتری است. (خرسند ساخت مشتری و حفظ این خرسندی.)
 • الزاماتی که متضمن پایداری سیستم کیفیت اجرا شده است. (درواقع کاری را که به آن تعهد داریم انجام دهیم. این کار باید از طریق ممیزی مستقل و بدون منظور قابل تائید باشد.)
 • الزامات برای اقداماتی که تاثیر جنبه های متنوع این سیستم را میسنجند.
 • الزاماتی که حامی پیشرفت مستمر شرکت در تحقق خواسته های مشتری هستند. (نباید ساکن بود، باید همواره در جهت بهتر بودن کوشید زیرا مشتریان همواره تغییر خواهند کرد و رقبا قدرتمند تر می شوند.)

بطور خلاصه اینکه، ایزو / تی اس 16949 مجموعه ای از قوانین قابل فهم است (در واقع یک سیستم تجاری است) که باعث تغییر اساسی و مستمر در روند حرکت سازمان شما می شود.)

چه نوع سازمانی ایزو / تی اس 16949 را پیاده سازی می کند؟

اکثر سازمان ها به علت درخواست مشتریان کلیدی آنهاست که این استاندارد را اجرا می کنند. برای مثال یک شرکت اصلی که دارای گواهینامه ایزو / تی اس 16949 است تامین کنندگان کلیدی خود را مجاب می سازد که آنها هم  به اخذ این ایزو اقدام نمایند. عقلانی است که سایر شرکت ها که شامل این ایزو نمی شوند به پیاده سازی استانداردهای خانواده ایزو 9000 مبادرت ورزند.

کدام بخش های تجاری تحت تاثیر سیستم مدیریت کیفیت ایزو / تی اس 16949 قرار می گیرند؟

عملکرد های دخیل در فرآیند تحقق خواسته مشتری موردی است که بطور مستقیم تحت تاثیر قرار می گیرد. این یعنی، بازاریابان شما، دپارتمان طراحی، بخش های خرید، تولید، خدمات، انبار، حمل و نقل، و غیره تحت تاثیر قرار می گیرند. از موارد دیگر می توان به عملکردهای خاص پشتیبانی از قبیل، نگهداری، آموزش / منابع انسانی، و بخش خرید اشاره کرد. تنها بخشی در سازمان شما که بطور عمده تحت پوشش سیستم مدیریت کیفیت قرار نمی گیرد بخش مالی و دارایی شماست.

مزایای خارجی ایزو / تی اس 16949 چیست؟

 1. جلب رضایتمندی مشتریان
 2. ارتقا مشتری مداری
 3. تقویت صلاحیت و اعتبار بین المللی
 4. قرار گیری شرکت در گروه سازمان های ممتاز (الیت)
 5. آماده سازی شما برای بازرسی ها و ممیزی های خارجی
 6. تسهیل در روند پیشرفت مستمر
 7. فراهم سازی مزایای رقابتی

مزایای داخلی ایزو / تی اس 16949 چیست؟

 1. تحول فعالیت های شما از حالت اکتشافی به حالت پیشگیرانه. پیشگیری آسان تر و کم هزینه تر تشخیص و بازرسی است.
 2. ایجاد ثبات و پایداری در سراسر سازمان.
 3. ارتقای عملکرد تجاری.
 4. کاهش وابستگی به افراد کلیدی. سیستم مدیریت ایزو مسئولیت و صلاحیت را بین تمام نیرو های کاری توزیع می نماید. کارکنان بیشتر اطلاعات بیشتری را در امر کیفیت به اشتراک می گزارند. نتیجه: وظایف و نقش ها به خاطر ترک یک نفر از بین نمی روند. هر فردی بار مختصر و مربوط به خود را بر دوش حمل می کند.
 5. فراهم سازی یک برنامه مدون به منظور رشد منظم و کنترل شده.
 6. تضمین آموزش مداوم.
 7. ارتقا دور اندیشی مدیریت.