گردآوري استانداردها در لوح فشرده جديد – استاندارد ایزو ISO براي اقتصاد سبز

تمام استانداردهاي مديريت زيست محيطي خانواده ايزو 14000 ، به علاوه مجموعه اي از نشريات مربوط به پايداري، به تازگي توسط ISO بر روي لوح فشرده جديد با عنوان، استانداردهاي ISO براي اقتصاد سبز منتشر شد. اين لوح فشرده " فروشگاهي" است كه استانداردهاي ايزو را ارائه مي دهد و به سازمانها براي مقابله با چالش هاي زيست محيطي كمك مي كند. انتشار اين لوح فشرده با برگزاري كنفرانس Rio+20 (كنفرانس ريودوژانيرو- برزيل) همزمان شده است كه در آن كنفرانس، ISO يك نشست جانبي برگزار مي كند و به نقش عمده استاندارد در سوق يافتن به سمت پايداري مي پردازد.لوح فشرده شامل كليه نمونه استانداردهاي فعلي (30 استاندارد بين المللي يا اسناد مرتبط، به همراه يك اصلاحيه فني) است كه توسط كميته فني ايزو ISO / TC 207، مديريت زيست محيطي تدوين شده است. از جمله اين استانداردها، عبارتند از ISO 14001 سيستم مديريت زيست محيطي، كه تقريبأ در 155 كشور جهان اجرا مي شود و استانداردهاي 14064 ISO و ISO 14065 تعيين مقدار و گزارش گازهاي گلخانه اي.استاندارد ديگري كه اخيرأ منتشر گرديده، استاندارد ISO 20121:2012، سيستم هاي مديريت پايداري رويدادها- الزامات به همراه دستورالعمل استفاده، است كه ازسازمان دهندگان تمام رويدادها (ورزشي، تجاري، فرهنگي، سياسي) در يكپارچه سازي پايداري درحوزه فعاليتشان پشتيباني مي كند. اين استادارد توسط كميته پروژه ايزو، 250 ISO / PC ، پايداري در مديريت رويداد، تدوين شده است.افزون براين استانداردها، لوح فشرده شامل بروشورهاي ISO است كه به جنبه هاي اقتصادي، زيست محيطي يا اجتماعي پايداري مي پردازد، از جمله:

■ مديريت زيست محيطي - استانداردهاي بين المللي خانواده  ISO 14000

■غلبه بر چالش انرژي با ISO 50001

■ رويدادهاي پايدار با ISO 20121

لوح فشرده، استانداردهاي ISO براي اقتصاد سبز - توسعه پايدار، از طريق مؤسسات ملي عضو ايزو (به complete list و جزئيات تماس مراجعه شود) در دسترس مي باشد. همچنين مي توان به طور مستقيم از دبيرخانه مركزي ايزو، به قيمت 196 فرانك سوئيس تهيه نمود.

منبع : ISO      2012-06-15