ازه هاي ايزو

امروز دندان هايتان را مسواك زده ايد؟ مسواكها در انواع رنگها هستند و ادعا مي شود كه خواص متفاوتي دارند. اما چگونه مطمئن شويم كه نوع كاركرد مسواكها منطبق با ادعاي درج شده است و در هنگام استفاده عادي نمي شكنند يا برس هاي آن از هم جدا نمي شوند و يا نمي ريزند؟ استاندارد جديد ISO 20126:2012 ، دندانپزشكي – مسواك هاي دستي – الزامات عمومي و روش هاي آزمون ، صرفاً براي اين امر تدوين شده است. اين استاندارد معيارهاي قبولي / مردودي ، دستورالعمل هاي بازرسي فيزيكي ، مقاومت در برابر فرسودگي ، چالش هاي شيميايي و كنترل و تقويت الزامات و آزمون ها همچنين علامت گذاري ، برچسب گذاري و دستورالعمل هاي بسته بندي مسواك هاي دستي را در بر مي گيرد. پروفسور Hiroshi Nakajima ، رييس كميته فرعي كه اين استاندارد را تدوين نموده است ، اظهار مي دارد:" با عرضه دنيايي از مسواك ها با مارك هاي تجاري متفاوت ، الزامات مشترك براي مقايسه محصولات مختلف مورد نياز مي باشد. استاندارد ISO 20126:2012 ، بهترين روش هماهنگ همراه با دستورالعمل لازم براي صنايع دندانپزشكي ، توليد كنندگان مسواك و ناظران را ارايه مي دهد. از همه مهمتر ، با اين استاندارد، مصرف كنندگان از انطباق معيارهاي بين المللي در مسواك هاي خودبهره مند مي شوند."اولين نسخه تجديد نظر شده فني اين استاندارد (ISO 20126:2005) ، باطل و استاندارد جديد جايگزين آن گرديد. در آخرين نسخه، الزامات جديد و آزمون تعيين مقاومت ضربه دسته مسواك ارايه مي گردد. استاندارد ISO 20126 توسط كميته فني ISO/TC 106 ، دندانپزشكي ، كميته فرعي SC7،  محصولات مراقبت از دهان و دندان ، تدوين شده است. استاندارد ISO 20126:2012 ، دندانپزشكي – مسواك هاي دستي – الزامات عمومي و روش هاي آزمون ، از طريق موسسات ملي عضو سازمان ايزو و يا دبيرخانه مركزي ايزو به قيمت 74 فرانك سوئيس قابل خريداري است.