خيرمقدم سن ديه گو به ايزو

همگان مي دانند كه شهر سن ديه گو به عنوان يكي از زيباترين شهرهاي آمريكا مشهور است. دليل ديگر شهرت اين شهر، دامنه گسترده صنايع پيشرفته اي مي باشد كه عبارتند از فناوري هاي غيرآلاينده و زيست فناوري و حتي نوآوري هاي نظامي. جاي تعجب نيست كه كسب و كارها و دفاتر عمومي سن ديه گو استانداردهاي تدوين شده توسط سازمان بين المللي استاندارد (ISO) را برگزيده اند، دلايل اين انتخاب ساده هستند: پذيرش اين استانداردها براي كسب و كار، روحيه افراد و محيط شهري سن ديه گو خوب و مناسب مي باشد.استانداردهاي ايزو، به ويژه ISO 9001 و ISO 14001 براي صنايع سن ديه گو بسيار مهم هستند. در حقيقت يك كارخانه سازنده نيمه رسانا در سن ديه گو جزو اولين كارخانه هاي آمريكايي بود كه استاندارد ISO 14001 را براي مديريت زيست محيطي اعمال نمود. حتي پيش از آنكه در سال 1996 استانداردهاي ايزو به بازار عرضه شوند، شركت STMicroelectonics خط مشي زيست محيطي شركت ها را اعمال نمود و در زمينه عملكرد زيست محيطي، متعهد به روش اندازه گيري و منظمي شد كه در ايزو 14001 توصيف شده است.به منظور اجراي چنين استانداردهاي زيست محيطي، STMicroelectonics گام هاي متعددي برداشت كه شامل بازيافت فاضلاب هاي صنعتي به منظور كاهش انرژي مصرفي از طريق نصب محرك هاي بسامد متغير برروي موتورها مي شد. امروزه بسياري از شركت ها در سن ديه گو از انطباق با الزامات استاندارد ISO14000 به خود مي بالند. اداره آب اين شهر مجموعه اي از استانداردها را براي افزايش عملكرد زيست محيطي خود پذيرفته كه شامل طيف وسيعي از جمله بازيافت سطح آب هاي قديمي به منظور كاهش ميانگين زمان واكنش به آتش از طريق شيرهاي آتش نشاني مجزا مي باشد. اكثر شركت ها در اين شهر، مطابق با الزامات ISO 9001 در زمينه مديريت كيفيت عمل مي كنند. مدير ايمني و بهداشت زيست محيطي كارخانه توربين هاي خورشيدي سن ديه گو، Craig Anderson، ضمن تاكيد بر اين نكته كه مشتريان به دنبال ضمانت ها و تعهدات خاص كيفي مي باشند و گواهي ها به تامين اين موضوع كمك مي كنند، اضافه نمود با تنظيم استانداردهاي بين المللي كه به طور گسترده اي در جهان پذيرفته شده اند، ايزو كار را براي شركت توربين هاي خورشيد و ديگر صنايع سن ديه گو آسان كرده به گونه اي كه توليدات ايشان در سطح جهان مطرح شده است.شركت هاي توربين هاي خورشيدي و STMicroelectonics صرفا دو نمونه از شركت هاي سن ديه گو هستند كه با موفقيت استانداردهاي ايزو را به خدمت گرفته اند. شما مي توانيد حين ميزباني ما براي سي و پنجمين مجمع عمومي ايزو در ماه سپتامبر از اين دو شركت كه در كنار بسياري ديگر از شركت ها قرار دارند، بازديد كنيد. منتظر ديدار شما در سن ديه گو هستيم.

 

Jay M. Goldstone

مدير ارشد اجرايي شهر سن ديه گو